Make your own free website on Tripod.com

De winkel
De winkel is een centraalpunt waaruit de rondleidingen gegeven worden .
en dat niet alleen
Ook kun je je hier laten informeren over de marine en foldermateriaal meenemen .
Poosters van de marine, kaarten , en veel informatie

 

 

Enthousiaste medewerkers kunnen u vanuit  de praktijk en hun ervaring
 boeiende informatie verschaffen zowel over de mercuur als
over het reilen en zeilen bij de koninklijke Marine.
al een beetje enthousiast??
De marine heeft altijd mensen nodig

 

Ook wij we zoeken nog vrijwilligers voor de uiteenlopen de werkzaamheden meld je aan
oudcollega,s van harte welkom