Make your own free website on Tripod.comVoor het afregelen van de torpedolanceerinrichtingen gaan de onderzeeboten van de Koninklijke marine regelmatig naar de diepe Schotse en Noorse wateren. Ze worden bij het afregelen geassisteerd door het torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur. Nadat een oefentorpedo is gelanceerd en aan het einde van zijn baan boven komt drijven, wordt deze door de bemanning van Hr.Ms. Mercuur via een zich in de achtersteven bevindende hellingbaan aan boord genomen en aldaar in de zich aan boord bevindende torpedowerkplaats gereed gemaakt voor de volgende lancering. Tevens doet het schip dienst als doelwit voor de onderzeeboten waarbij niet Úp maar Únder het schip door wordt geschoten. Het schip is zelf ook uitgerust met een torpedolanceerbuis, die gebruikt wordt voor het uitvoeren van beproevingen met torpedo's.
Hr.Ms. Mercuur is de vervanger van het oude torpedowerkschip "Mercuur", dat na 34 jaar trouwe dienst zwaar verouderd was en er aldus behoefte bestond aan een meer modern en beter uitgerust schip.

De "Mercuur" kan voor nabij bescherming uitgerust worden met 2 - 20mm Oerlikon mitrailleurs, die in vredestijd niet gemonteerd zijn.
 

overgeven oefentorpedo aan de Hr.Ms Zwaardvis