Make your own free website on Tripod.com

torpedo werkschepen

 

Hr.Ms.Mercuur (1 ) photo used

Werd gebruikt als torpedotransportschip en evenzo als deposchip en ondersteuningsvaartuig voor watervliegtuigen.
Bouwjaar 1886 voor de onderzeedienst van 1914 -1918 in Den Helder.

Former torpedotransport vessel used as depo and air support station voor seaplanes.
Based at Den Helder and also used in IJmuiden (The Netherlands).
Built in 1886 to serve the subs at the first w.war.1914-1918

 

Hr.Ms.Serang 1932-1942

Arriveerde in Nederlands IndiŽ op 7 december 1897, werkte als mijnenlegger en MTB en Watervliegtuig deposchip van 1932-1937, en van 1939 tot 1942 als torpedo revisie schip. Verdween op 6 maart 1942 nabij Soerabaja

Arrived in the Netherlands East Indies on December 7th 1897. Served as torpedorepairship 1932-1937 and 1939-1942, and also as minelayer, MTB- and seaplanedepotship. Scuttled near Soerabaja, March 6th 1942 (Lt. C.A.E. Rhee)

 

Hr.Ms.Mercuur (2) 1937-1973Hr.Ms. Mercuur is het eerste schip met deze naam dat als torpedowerkschip voor de onderzeedienst bij de KM in dienst gesteld is en heeft als zodanig tot 1972 dienst gedaan, waarna de opvolger wederom de naam "Mercuur" toebedeeld kreeg. Het schip zag in de mei-dagen van 1940 geen kans meer om naar Engeland uit te wijken en werd door de Duitse bezetter als oorlogsbuit aangemerkt.
Deze hebben de "Mercuur" als "torpedoklarmachschiff" onder de naam "Merkur" bij de Kriegsmarine in dienst gesteld, in welke hoedanigheid het schip na de bevrijding in 1945 te Rotterdam werd teruggevonden. Na diverse herstelwerkzaamheden is de "Mercuur" op 1 april 1948 wederom bij de KM in dienst gesteld als torpedowerkschip. In 1959 is het schip ingrijpend verbouwd. De triple-expansie machine maakte plaats voor een Kromhout dieselmotor, de accommodatie voor de bemanning werd sterk verbeterd en ook de bewapening werd aangepast (2 - 12.7mm mitrailleurs werden vervangen door 3 - mitrailleurs van 20mm). April 1972 werd deze "Mercuur" voor de laatste keer uit dienst gesteld en het jaar erop verkocht.
vaart nu nog als vaartuig voor recreatievaart (zeevissen )

 

Hr.Ms.Mercuur (3) 1973-1987Hr.Ms. Mercuur is een schip uit de in 1955 verkregen Oceaanmijnenvegers van de Onversaagd klasse.
Het schip is als Hr.Ms. Onverschrokken, als onderdeel van de MDAP-hulp aan Nederland, overgedragen op 22 juli 1954, waarna het in december van dat jaar in Nederland ariveerde. Na tot 1971
dienst gedaan te hebben als mijnenveger en later als Hoofdkwartierondersteuningsschip bij de mijnendienst, werd de Onverschrokken uit dienst gesteld en voor een ingrijpende verbouwing naar de Rijkswerf, Den Helder overgebracht. Tijdens deze verbouwing werd het schip omgetoverd tot Torpedowerkschip ten behoeve van de Onderzeedienst, dit te vervanging van de oude "Mercuur" die uit 1937 stamde en nagenoeg versleten was, en werd als dusdanig op 1 maart 1972 in dienst gesteld. Op 11 mei 1973 werd de naam van het schip gewijzigd van Hr.Ms. Onverschrokken in Hr.Ms. Mercuur. In deze hoedanigheid heeft het schip tot februari 1987 uitstekende diensten verleend aan de oefenende onderzeeboten. Daartoe werd het schip regelmatig gestationeerd in Engelse onderzeeboot bases, omdat ook de onderzeeboten der KM regelmatig vandaaruit oefenden i.s.m. de
Engelse Marine. Na het gereedkomen van de nieuwe Mercuur (de derde) in 1987 werd het schip uit dienst gesteld en op 24 april 1988 ter beschikking gesteld van het Nautisch Kwartier te Amsterdam.
Na daar enige jaren te hebben gelegen is het schip overgedragen aan de Stichting "Museumschip Mercuur".
Nadat het schip in onderhoud geweest was, werd het versleept naar de Scheveningse vissershaven, alwaar het op 17 juli 1993 een ligplaats vond en opengesteld is voor het publiek. De "Mercuur" is
hedentendage nog steeds te bezoeken aan de Dr.Lely kade, 2e Binnenhaven, Scheveningen.

 

Hr.Ms.Mercuur (4) 1987>Voor het afregelen van de torpedolanceerinrichtingen gaan de onderzeeboten van de Koninklijke marine regelmatig naar de diepe Schotse en Noorse wateren. Ze worden bij het afregelen geassisteerd door het torpedowerkschip Hr.Ms. Mercuur. Nadat een oefentorpedo is gelanceerd en aan het einde van zijn baan boven komt drijven, wordt deze door de bemanning van Hr.Ms. Mercuur via een zich in de achtersteven bevindende hellingbaan aan boord genomen en aldaar in de zich aan boord bevindende torpedowerkplaats gereed gemaakt voor de volgende lancering. Tevens doet het schip dienst als doelwit voor de onderzeeboten waarbij niet Úp maar Únder het schip door wordt geschoten. Het schip is zelf ook uitgerust met een torpedolanceerbuis, die gebruikt wordt voor het uitvoeren van beproevingen met torpedo's.
Hr.Ms. Mercuur is de vervanger van het oude torpedowerkschip "Mercuur", dat na 34 jaar trouwe dienst zwaar verouderd was en er aldus behoefte bestond aan een meer modern en beter uitgerust schip.

De "Mercuur" kan voor nabij bescherming uitgerust worden met 2 - 20mm Oerlikon mitrailleurs, die in vredestijd niet gemonteerd zijn.
 

Van Bochove


Hr.Ms. Van Bochove is gebouwd als "torpedo-inschietvaartuig" ten behoeve van de onderzeedienst en daartoe voorzien van 2 - 21" (53.3cm) torpedolanceerbuizen in de boeg van het schip (zie foto). Na het verwijderen van deze torpedobuizen in de jaren '70, is het schip tot aan de uitdienststelling in 1986 in gebruik geweest als communicatievaartuig. Na in 1987 afgevoerd te zijn van de sterkte, is het schip in bruikleen overgedragen aan Scouting Kozendijk.

info / more ships dutch submarines

info /more ships dutch navy ww II