Make your own free website on Tripod.com

 

Onversaagd klasseDe zes schepen die deze klasse telt zijn zgn. "Oceaanmijnenvegers", van het Amerikaanse
"AM" - type en vallen on der de "Agressive" class.
Deze mijnenvegers, die op Amerikaanse werven en voor Amerikaanse rekening gebouwd zijn,
zijn overgedragen aan de KM in het kader van het MDAP project.
Per 2 augustus 1965 werden deze oceaanmijnenvegers (met uitzondering van de "Onversaagd" en
"Onverschrokken") her-klasseerd, waarna ze te boek gingen als "Administratieve Escorteurs", ofwel
hoofdkwartier-ondersteuningsschepen t.b.v. de Mijnendienst, (wel behielden deze schepen hun mijnenveegtuig)
hetgeen tot gevolg had dat de M-pennant vervangen werd door de A-pennant (A = Auxiliary).


Hr.Ms. Onversaagd : arriveerde 16 januari 1955 voor het eerst in Nederland en werd op 31-01-1955
reeds uit dienst gesteld. Dit is een van de weinige schepen die nooit meer als mijnenveger heeft dienst
gedaan. 6 april 1973 werd het schip opnieuw in dienst gesteld,ditmaal in de hoedanigheid van
Noordzee-opnemingsvaartuig. Na drie jaar als zodanig dienst te hebben gedaan, werd het schip 23 juli
1976 voor de laatste maal uit dienst gesteld en 1 september 1976 van de sterkte afgevoerd, waarna in
juli1979 de verkoop voor de sloop plaats vond.

Hr.Ms. Onbevreesd : kwam op 25 maart 1955 te Den Helder aan, waarop het onmiddelijk uit dienst
werd gesteld en in conservatie opgenomen. 16 jaar later, op 12 maart 1976, werd het schip, na uit
conservatie te zijn gehaald, in dienst gesteld als"Hoodkwartier-Ondersteuningsschip". 12 mei 1982
werd het schip voor de laatste maal uit dienst gesteld en 18 december 1987 van de sterkte afgevoerd.
Waarna het in maart 1989 voor de sloop verkocht werd.

Hr.Ms. Onverschrokken : arriveerde 21 december 1954 in Nederland, en heeft tot 1971 dienst ge-
daan als mijnenbestrijdingsvaartuig. Na een ingrijpende verbouwing op de Rijkswerf, Den Helder is het
schip in maart 1972 als "Torpedowerkschip" aan de Onderzeedienst toegevoegd, waarna het op
11 mei 1973 omgedoopt werd in Hr.Ms.Mercuur.
12 februari 1987 werd het schip (nu Hr.Ms. Mercuur) voor de laatste maal uit dienst gesteld en van de
sterkte afgevoerd. Op 14 maart 1988 werd de "Mercuur" in bruikleen gegeven van de Stichting Nauitisch
Kwartier, te Amsterdam en in juli 1993 werd het schip vervaren naar de haven van Scheveningen, alwaar
het een ligplaats kreeg en als museumschip ook nu nog is te bewonderen.

Hr.Ms. Onvermoeid : arriveerde 25 maart 1955 in Nederland, waar het tot 1 oktober 1971 dienst heeft
gedaan als mijnen veger en later als hoofdkwartier ondersteuningsschip. 15 juni 1972 is het schip van
de sterkte afgevoerd, om 8 januari 1975 verkocht te worden voor de sloop.

Hr.Ms. Onvervaard : kwam op 15 juli 1955 voor de eerste maal in Nederland aan. en werd na een
loopbaan van 27 jaar, uit de sterkte afgevoerd op 15 mei 1982, om 14 november 1984 voor sloop
verkocht te worden.

Hr.Ms. Onverdroten : arriveerde 9 mei 1955 voor de eerste maal in de haven van Den Helder, om
na 27 jaar, op 15 mei 1982, van de sterkte te worden afgevoerd. 18 september 1984 werd het schip
voor de sloop verkocht.Naam Onversaagd Onbevreesd Onverschrokken
Bouwwerf Astoria Marine Constr. Co., Astoria, Oregon, USA Astoria Marine Constr. Co., Astoria, Oregon, USA Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay, Wisconsin, USA
Op stapel 24-09-1952 08-12-1952 19-02-1952
Te waterlating 11-04-1953 07-11-1953 17-02-1953
In dienst 27-05-1954 21-09-1954 22-07-1954
Uit dienst 23-06-1976 28-05-1982 01-03-1972
Afgevoerd 01-09-1976 18-12-1987 herdoopt in Hr.Ms. Mercuur
Naamsein AM 480 (US)
MSO 480 (US)
M 884
A 854 (sedert 08-1965)
AM 481 (US)
MSO 481 (US)
M 885
A 855 (sedert 08-1965)
AM 483 (US)
MSO 483 (US)
M 886
A 856 (sedert 08-1965)
Verkocht .31-07-1979
Settingbourne, Kent, UK.
17-03-1989

Verbouwd, in dienst als
torpedowerkschip O.D.Naam Onvermoeid Onvervaard Onverdroten
Bouwwerf Peterson builders Inc., Stugeon Bay,
Wisconsin, USA
Astoria Marine Constr. Co., Astoria, Oregon, USA Peterson Builders Inc.,Sturgeon Bay, Wisconsin, USA
Op stapel 27-02-1952 11-04-1952 17-02-1952
Te waterlating 02-05-1953 06-03-1954 22-08-1953
In dienst 31-01-1954 31-01-1955 22-11-1954
Uit dienst 01-10-1971
Afgevoerd 15-07-1972 15-05-1982 15-05-1982
Naamsein AM 484 (US)
MSO 484 (US)
M 887
A857 (sedert 08-1965)
AM 482 US)
MSO 482 (US)
M 888
A 858 (sedert 08-1965)
AM 485 (US)
MSO 485 (US)
M 889
A 859 (sedert 08-1965)
Verkocht .08-01-1975
Ayrshire, UK.
14-11-1984
Deans Marine Ltd., Sheerness, UK.
18-09-1984
W. Mantel,
Amsterdam

HISTORY OF ALL MINESWEEPERS OF THE AGGRESSIVE CLASS          KLIK HERE